KOMUNIKAT


W  związku z otrzymaną informacją w sprawie złej jakości wody w miejscowości Nicwałd informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2020 r. zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej w Nicwałdzie. W przypadku dalszego utrzymywania się złej jakości wody, prosimy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy, co pozwoli na podejmowanie dalszych działań mających na celu poprawę jakości wody. Informacje można przekazywać pod numerem tel.: 537 205 108 lub 56 468 31 21 wew. 110.