Komunikat


uwagaInformujemy, że w dniach od 27.01.2020 r. do 31.01.2020 r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne (płukanie sieci wodociągowej) w Słupie, Orlu i Dąbrówce Król. Wobec powyższego może występować lokalne pogorszenie parametrów mętności w dostarczanej wodzie do odbiorców oraz mogą się pojawić spadki ciśnienia wody. W przypadku utrzymującego się pogorszenia jakości wody prosimy o zgłaszanie tego faktu pod numerem telefonu: 537 205 108. Za uciążliwości i niedogodności związane z prowadzonymi pracami wszystkich odbiorców wody przepraszamy.