Kolejny sukces Janka


Jan Piwowarski ze Szkoły Podstawowej w Grucie zajął IV miejsce w finale międzywojewódzkiego konkursu historycznego „Drogi do niepodległości”, który – w ramach IV Festiwalu Historycznego – odbył się we Włocławku w Muzeum Diecezjalnym.

Konkurs, którego celem było rozwijanie zainteresowań lokalną historią, patronatem objęli m.in. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Łódzki Kurator Oświaty.

W pierwszej części konkursu Janek zaprezentował postać Wiktora Kulerskiego, wydawcę i właściciela Gazety Grudziądzkiej, natomiast w części drugiej, składającej się z dwóch etapów, zmagał się z zagadnieniami dotyczącymi formowania się odrodzonego państwa polskiego oraz walki Polaków o niepodległość w okresie zaborów.

To już kolejny znaczący sukces tego ucznia w tym roku szkolnym. Serdecznie gratulujemy wychowankowi naszej szkoły oraz Tomaszowi Piwowarskiemu, nauczycielowi historii, pod którego auspicjami przygotowywał się laureat.

Na zdjęciu – Janek odbiera nagrodę.

RAS