Kolejni pracownicy odznaczeni!


W dniu dzisiejszym Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski odznaczył 3 pracowników Urzędu Gminy w Grucie odznaczeniami państwowymi.
Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Medalem “Pro Patria” został odznaczony mjr rez. Pan Dariusz Skupiński zasłużony w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za długoletnią służbę została odznaczona Pani Emilia Żebrowska oraz Pan Dariusz Święconek, którzy z przyczyn osobistych nie mogli odebrać medali przyznawanych w maju br. przy okazji obchodów dnia pracownika samorządowego.na uroczystości była również obecna Pani Danuta Kołodziejska – Prezes Związku Sybiraków w Grudziądzu.