Kolejne spotkanie w sprawie remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538.


W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Radzyń Chełmiński – Łasin. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski, na spotkaniu pojawili się: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Mirosław Graczyk, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Michał Czepek, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Pan Rafał Kobylski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Krzysztof Chodubski. Podczas spotkania omówiono plany dalszego remontu DW 538, do których w latach 2022/2023 będą należeć :
 -kontynuacja nakładki nawierzchni asfaltowej na odcinku Zakrzewo-Mełno,
– wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dalszej części drogi na odcinku Słup Młyn – Szczepanki.
Podczas spotkania powrócono również do tematu konieczności przebudowy skrzyżowania w Mełnie i budowy ronda, które będzie możliwe do wykonania ze środków finansowych nowej perspektywy unijnej.