Kolejne konsultacje w sprawie budowy trasy S5.


To już pewne. Będą kolejne konsultacje w sprawie budowy trasy S5. O ich terminach i sposobie przeprowadzenia będziemy informować Państwa na bieżąco. Jako samorząd będziemy się starać, aby udział Mieszkańców gminy Gruta w konsultacjach przyniósł jak najlepsze efekty, a Państwa pytania i obawy zostały zauważone! Stanowisko samorządu Gruty w sprawie budowy trasy S5 uwzględniało i uwzględniać będzie nadal uwagi i obawy mieszkańców.
Według informacji z GDDKiA potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od mieszkańców i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Informujemy ponadto, że z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac GDDKiA wskazała dwa o szerokości kilku kilometrów każdy. Jeden z nich, łączący Grudziądz z Ostródą będzie prawdopodobnie przebiegał przez teren gminy Gruta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5, a planowana trasa S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od miasta. Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 – 2028. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł, natomiast koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. Przewidujemy, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032. Szczegóły pod linkiem:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41576/Rozpoczynamy-procedure-przetargowa-na-prace-przygotowawcze-dla-S5-miedzy-Ostroda-a-Grudziadzem?fbclid=IwAR3MqewfOIKjQcbrfgz5yaw7NCgsteNEdPvLG99LKC1_E4oDBOayuAQePH4