Kolejne inwestycje w toku.


Ruszyły prace związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. W dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca 2020 roku został ogłoszony przetarg na robotę budowlaną związaną z adaptacją gminnego lokalu mieszkalnego na potrzeby Posterunku Policji w Grucie. Zgodnie z opracowanym wcześniej projektem budowlanym Posterunek Policji będzie się mieścić na parterze budynku, w którym znajduje się m.in. Ośrodek Zdrowia w Grucie. Bezpieczeństwo publiczne Mieszkańców Naszej Gminy to jeden z priorytetów Wójta Gminy Gruta, dla którego gminy otworzenie zlikwidowanego posterunku to nie tylko prestiż dla Gminy, ale przede wszystkim zwiększone poczucie bezpieczeństwa wszystkich Mieszkańców. Zdaniem władz Gminy odtworzenie zlikwidowanego z końcem 2012 roku Posterunku Policji jest niezbędne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Przypomnijmy, że pomysł ten zyskał również szeroką aprobatę wśród samych mieszkańców Naszej Gminy. Podczas prowadzonych z inicjatywy Wójta w tym temacie konsultacji społecznych, sami Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się co do realizacji tego zadania i pozytywnie ocenili pomysł reaktywacji Posterunku. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Gruta.