Kolejne dofinansowania dla naszych OSP!


8 maja 2023 roku w Golubiu-Dobrzyniu, na placu przed strażnicą KP PSP, druhowie OSP z naszego regionu odebrali promesy na dofinansowanie swoich jednostek, w ramach Programów „Mały Strażak” i „Eko-Strażak”, finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z naszej gminy wsparcie finansowe otrzymały: OSP Boguszewie (20 tyś zł), OSP Plemieta (20 tyś zł) oraz OSP Salno (21 tyś zł).
Wśród gości spotkania, obok Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jacka Kaczmarka byli parlamentarzyści z regionu: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju i Wsi, dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm , Mariusz Kałużny – Poseł Na Sejm RP, a także Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dariusz Wrzos. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na dosprzętowienie jednostek OSP w Boguszewie i Plemiętach oraz modernizację remizy w OSP w Salnie.