Kolejna wizyta w naszej gminie.


Wczoraj gminę Gruta odwiedziła Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Panem Jarosławem Pucek – Wiceprezesem Krajowego Zasobu Mieszkaniowego. Spotkanie dotyczyło problematyki zwiększenia dostępności mieszkań w gminie Gruta oraz podejmowania działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych w tym tworzenie warunków ułatwiających powstawanie nowych mieszkań na terenie gminy. To pierwszy ważny krok do zawarcia porozumienia z Krajowym Zasobem Mieszkaniowym, w ramach którego gmina Gruta może pozyskać fundusze rządowe na budowę nowych mieszkań.