Kolejna wizyta w naszej gminie


Dziś gminę Gruta wizytował Pan Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego wraz z nowym Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu – Panem Rafałem Zielińskim. Spotkanie w Urzędzie Gminy poprzedził przegląd dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta. Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy władz powiatu z naszą gminą na rok 2021 i lata następne. W tym roku w budżecie samorządu powiatu zaplanowano wykonanie dalszej przebudowy drogi powiatowej Dąbrówka Królewska-Gruta na odcinku w Salnie. Ponadto PZD w Grudziądzu jest obecnie w przygotowaniu dokumentacji projektowej na remont i przebudowę drogi powiatowej Pokrzywno-Słup oraz drogi Boguszewo-Czeczewo.