Kolejna miła wizyta w Gminie Gruta


polizeiW dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2020 roku Gminę Gruta odwiedził pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu insp. Marcin Zaleśkiewicz oraz kom. Sylwester Góras – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Grudziądzu. Komendant objął służbę na nowym stanowisku w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Nowy Komendant KMP w Grudziądzu przez ćwierć wieku swojej służby był związany z Komendą Powiatową Policji w Wąbrzeźnie, a od września 2016 roku był szefem policji we Włocławku. Gratulujemy powierzenia nowych obowiązków w Grudziądzu i życzymy sukcesów zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Podczas spotkania pomiędzy Wójtem Gminy Gruta, a nowym Komendantem rozmawiano o potrzebach zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego Mieszkańców Gminy Gruta. Padło również wiele pozytywnych, wzajemnych deklaracji współpracy i podziękowań za dotychczas wspólnie wykonane zadania.