! K O M U N I K A T !


Wójt Gminy Gruta zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne w sprawie przebiegu trasy S5 w dniu 10.05.2022 na godzinę 17:00 do sali narad w Urzędzie Gminy w Grucie!
 Ponadto, w związku z planowanymi zebraniami wiejskimi w Kitnowie i Boguszewie, z uwagi na brak możliwości przedstawiciela UG Gruta na zebraniu w Kitnowie w najbliższy piątek, Wójt Gminy Gruta zwraca się z prośba mieszkańców Kitnowa o uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Boguszewie w dniu 11.04.2022 na godz. 19:00 ! Prosimy o udostępnianie tej informacji.