Jest dofinansowanie na budowę nowej sali gimnastycznej w Nicwałdzie !!!


W ramach rządowego programu „Sportowa Polska” gmina Gruta otrzymała kwotę ponad 3 mln zł dofinansowania na wykonanie tego zadania, co stanowi 50% szacunkowego kosztu budowy nowej sali. Zgodnie z założeniami projektu nowa hala sportowa powstanie na tyłach Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Zaprezentowany projekt hali sportowej to powierzchnia blisko 1000 m2. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi dla 100 osób, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym. Zadanie będzie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2025.