Jan Piwowarski znowu z laurami!


Przechwytywanie25 kwietnia rozstrzygnięto IV edycję Wojewódzkiego Konkursu „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii”. Patronowali mu m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz biskup Jan Tyrawa. Wyróżnienie i tytuł finalisty uzyskał Jan Piwowarski, uczeń szkoły podstawowej w Grucie.

W konkursie 158 uczniów ze szkół województwa prezentowało wybrane zabytki świeckie i sakralne. Główne cele rywalizacji to: 1) zainteresowanie uczniów historią ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej, 2) popularyzacja wiedzy odnoszącej się do historii regionu kujawsko-pomorskiego, 3) przedstawienie i zaprezentowanie zabytków sakralnych i świeckich regionu, mających istotne znaczenie dla społeczności lokalnych, 4) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach, 5) kształtowanie u młodego pokolenia szacunku dla historii regionalnej i wartości regionalnych zabytków oraz pobudzanie do twórczego myślenia.

Praca naszego finalisty, która powstała pod kierunkiem Tomasza Piwowarskiego, nauczyciela historii, dotyczyła średniowiecznych zabytków gminy Gruta, a konkretnie naszych kościołów i zamku w Pokrzywnie.

To w ostatnim okresie kolejny sukces tego ucznia. Serdeczne gratulacje!

RAS