IV Powiatowy Przeglądu Piosenki Harcerskiej „Śpiewogranie” Boguszewo 19-20 listopada 2016 r.


spiewogranieboguszewoIV Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej „Śpiewogranie ‘2016” (19-20 listopad) zorganizowany przez komendantkę Hufca ZHP Grudziądz harcmistrzynię Elżbietę Fabińską za nami.

Harcerzy i zuchy tradycyjnie gościła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie. Dyrektor placówki mgr Hanna Pęksa zawsze życzliwa harcerzom, jest jednocześnie instruktorką ZHP w stopniu przewodniczki.

Harcerze i zuchy współzawodniczyli w zdobywaniu statuetek i nagród rzeczowych, każdy patrol prezentował dwie piosenki. Jury w składzie: Krzysztof Janikowski – przewodniczący, Klaudia Dziubkowska i Agata Misiak – członkinie, po naradzie ogłosili, że w kategorii „Zuchy” Złota Lilijka należy się 2. Grudziądzkiej Gromadzie Zuchowej „Wiercipięty”, Srebrna Lilijka – Próbnej Środowiskowej Gromadzie Zuchowej z Mełna, natomiast Zielona Lilijka – Próbnej Grudziądzkiej Gromadzie Zuchowej „Mali Odkrywcy”.

W kategorii „Harcerze” zwyciężył patrol „Zaśpiewani” harcerzy 2. Grudziądzkiej Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Gryf” i Próbnej Grudziądzkiej Drużyny Harcerskiej „Szarża”. Oni też otrzymali Złotą Lilijkę. Srebrna Lilijka powędrowała do 52. Drużyny Harcerskiej „Remus” z Wałdowa Szlacheckiego. Zielona Lilijka dostała się 5. Grudziądzkiej Drużynie Harcerskiej „Cichociemni”.

Jury wyróżniło także 12. Gromadę Zuchową „Radosne Skrzaty” z Boguszewa i 3. Gromadę Zuchową „Radzyńskie Ogniki” z Radzynia Chełmińskiego oraz 21. Środowiskową Drużynę Harcerską „Źrenice” z Mełna i 29. Grudziądzką Grunwaldzką Drużynę Harcerską „Trampy”.

Poziom wykonawstwa i dobór piosenek jury określiło jako wysoki. Wśród nagród rzeczowych znalazły się: ukulele, edukacyjny zestaw perkusyjny, cenne gry planszowe, śpiewniki z nutami i chwytami na gitarę i puzzle.

Przedsięwzięcie wsparł Powiat Grudziądzki, Gmina Gruta, SP w Boguszewie i Przedszkole Samorządowe w Mełnie oraz Firma JEST Jerzego Strużyny.

Szczególne podziękowania należą się Ali Jarmużewskiej, która kolejny raz ugotowała dla zuchów, harcerzy i ich opiekunów pyszny obiad.

Rozśpiewane druhny i rozśpiewani druhowie powrócą na kolejne „Śpiewogranie” już za rok na jubileusz 5-lecia Powiatowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej.

  (Lara)