INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


Program dofinansowania do 50 % inwestycji

 

       Wójt Gminy Gruta zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

Urząd Gminy Gruta

Sala narad – parter

Poniedziałek, 17.09.2018 r., godzina 16:30