Inscenizacja Wojenna w Annowie


Kolejnym dużym wydarzeniem na terenie Gminy Gruta była Inscenizacja Wojenna w Annowie, którą odbyła się 1 września 2019 r. Wójt Waldemar Kurkowski przywitał tłumnie przybyłych uczestników i zaprosił do oglądania  inscenizacji, którą  przedstawiło Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza.

Tegoroczna inscenizacja odniosła się do wydarzeń  z 2 i 3 września 1939r. W krótkim pokazie streściliśmy natarcie wojsk Niemieckich, nalot Polskiej eskadry (141 Eskadry Myśliwska  z Torunia) oraz ostrzał Niemieckiej kolumny przez Polską Artylerie z Grudziądza. Odzyskanie utraconych pozycji przez wojsko Polskie jako symbol wydarzeń z września 1939 r., gdzie Wojsko Polskie broniąc się w okolicach  Annowa-Gruty utrzymało linię obrony i wycofało się dopiero na rozkaz dowódcy . Oprócz rzeczywistego pokazu usłyszeliśmy od narratora (Daniela Iwańskiego) szczegóły walk. Inscenizację uatrakcyjnił lot samolotu improwizujący bombardowanie, którym leciał pan Roman Sadowski.

Po bitwie Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, zaprosiła na oglądanie ciężkiego sprzętu i umundurowania wojskowego, które specjalnie na tę okazję przygotowało Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu pod dowództwem ppor. Kamila Matyjasika.
Ponadto przy stoisku Wojskowej  Komendy Uzupełnień można było zaczerpnąć informacji o powołaniu do Służby Przygotowawczej i Terytorialnej Służby Wojskowej. Na Inscenizacji zaprezentowała się Szkoła Specjalistów Pożarnictwa  z Grupy, która nawiązywała do kursów podstawowych dla strażaków, oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Również nad bezpieczeństwem całości imprezy czuwała brać strażacka. Dziękujemy za współpracę.

Imprezę dodatkowo uświetniły występy harcerzy oraz poczęstunek, który przygotowało Przedszkole Samorządowe w Mełnie, za co bardzo dziękujemy. Na inscenizacji był również Mobilny Punkt Informacyjny „Vistula” Lokalna Grupa Działania Terra Cumenisis – Rozwój przez Tradycję, który oprócz merytorycznego wsparcia przygotował tradycyjne potrawy i atrakcyjny konkurs z nagrodami.