Inicjuj z FIO bis – nabór wniosków


Od 16 lutego do 17 marca 2017 ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie “Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne inicjatywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może ubiegać sie o granty:

  • młode organizacje pozarządowe – działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny budżet nie przekracza 25 tyś zł
  • grupy nieformalne – min. 3 osoby, wspólnie realizujące działania w sferze pożytku publicznego
  • grupy samopomocowe – zespól osób, których działania nakierowane są na pokonywanie problemów członków tej grupy

Więcej informacji na temat naboru w poniższym linku.

http://trgp.org.pl/index.php/inicjuj-z-fio-bis/178-inicjuj-z-fio-bis-nabor-wnioskow