Informacja ws. zużytych środków ochrony osobistej


zestaw-pojemnikow-na-smieci-z-symbolem-recyklingu_53876-71433Informujemy, iż odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: maseczki,rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji powinny odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru.