Informacja Wójta Gminy Gruta z dnia 10.03.2022 r. o przyznanych stypendiach sportowych za osiągnięcia sportowe w 2021 roku.