Informacja w sprawie przerw w dostawie energii elektrycznej Energa Operator w dniu 19.04.2022


Energa Operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej Gruta 17, obwód 200 w dniu 19.04.2022 w godz. 10.30-15.30