Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy podaje do wiadomości całodobowy numer na infolinię dla obywatela: +48 222 500 115.

Zamieszczenie numeru kontaktowego do całodobowej infolinii dla obywatela jest decyzją podjętą przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i ma związek z usprawnieniem obsługi zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej.