Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Gruta


Wójt Gminy Gruta informuje, że w związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie gminy w miesiącu lipiec 2019 roku, Gmina Gruta zaliczona została do gmin objętych suszą. Gospodarstwa w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwilę obecną do szacowania strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe na kategorii gleby I.

I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty -psp

 

Rodzaje upraw, które kwalifikują się w VIII okresie raportów suszy do szacowania strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe na kategorii gleby II.

II –lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – pok. 13 oraz w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 14.08.2019r., jednakże nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl (załącznik).

Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Załączniki