Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” oraz o otrzymanym dofinansowaniu


Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” oraz o otrzymanym dofinansowaniu

W okresie od 09.06.2016 roku do 31.10.2016 roku na terenie Gminy Gruta firma
MG ECO INVEST, Lisewo 39, 87-400 Golub-Dobrzyń, wykonała prace polegające na:

  • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 54,97 Mg
  • transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 54,54 Mg.

Na powyższe zadanie Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w wysokości 51.137,11 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 11/100) pochodzące w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.