Informacja dot. wypłaty dodatku węglowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski dotyczące wypłaty tzw ” dodatku węglowego ” i nie wymagające dodatkowej weryfikacji wypłacane będą w następującym terminie
– do 14.10.2022 – wnioski złożone w sierpniu 2022
– do 20.10 2022 – wnioski złożone we wrześniu i w październiku – 2022