Informacja dot. podtopień


W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dużej ilości opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, proszę aby właściciele gospodarstw rolnych u których wystąpiły podtopienia składali zgłoszenia w Urzędzie Gminy Gruta, pok. 5 i 6 do dnia 29.01. 2018 r.

Urząd Gminy Gruta zobowiązany jest do dnia 31 stycznia 2018 r. przekazać powyższe informacje do Urzędu Wojewódzkiego celem zobrazowania i oceny sytuacji w województwie.

Załączniki