Informacja dot. otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z dniem 1 września uruchamiamy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie.

PSZOK będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-14.00 i czwartek w godzinach 9.00 -16.00 oraz w kolejnym dniu roboczym, jeżeli dzień wyznaczony jest dniem wolnym od pracy.

W związku z wdrożeniem systemu wagowego pierwszy termin, w którym będzie można oddać do PSZOK-u posegregowane odpady to poniedziałek 6 września 2021 roku.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Edward Kaliński

Tel: 570 410 431

pszok@gruta.pl

W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Gruta w sprawie regulaminu korzystania z PSZOK-u wraz z załącznikami.