Informacja dot. kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów)


Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

  • Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 70% kosztów. Pula środków jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wnioski można składać od 15 listopada 2021 roku i rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Gruta, do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu gminy, przeznaczonych na ten cel w 2021r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
  • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Gruta),

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 

Załączniki