Informacja dot. dostarczania wody


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie informuje mieszkańców Mełna, że z dniem 28 kwietnia 2017 roku woda podawana do sieci wodociągowej w miejscowości Mełno bedzie dostarczana ze stacji uzdatniania wody w Plemiętach.

Działanie to zostaje podjęte w związku z pracami remontowymi w stacji uzdatniania wody Mełno.

W związku z powyższym przepraszamy za okresowe, związane ze zmianą kierunku przepływu wody, zabrudzenie wody, które może się pojawić w czasie płukania sieci wodociągowej po włączeniu wody ze stacji Plemięta.