Informacja dot. ASF


Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przekazuje w załączeniu pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o sygnaturze WIWz.913.7.2.2019 dotyczące działań związanych ze zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF, określono w nim zasady postępowania podczas planowanych w dniach 31 stycznia 2019r. do 28 luty 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych.

Załączniki