Inauguracja projektu


7 listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury rozpoczęła się realizacja projektu TANIEC NA DOBRE SAMOPOCZUCIE, wynikającego z programu MOJE MIEJSCE NA ZIEMI zorganizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”. Dzięki grantowi w wysokości 7.5 tysiąca nieodpłatnie do 15 czerwca przyszłego roku tańczyć będzie 60 osób. Powstały trzy grupy, jedna dziecięca i dwie pań.

Na inauguracyjnym spotkaniu – w obecności rodziców dzieci – dyrektor Hanna Szumotalska zapoznała wszystkich z założeniami projektu. Tym, którzy do GCK przyszli po raz pierwszy, przedstawiła instruktora Aleksandra Zabłockiego z Firmy AZ Dance Studio z Grudziądza.

Po omówieniu z każdą grupą wszelkich aspektów projektu, podpisaniu oświadczeń związanych z RODO (w przypadku dzieci, rodzice musieli dodatkowo złożyć podpisy na druku Zgoda na udział
w zajęciach
), jako pierwsi zaczęli ćwiczyć najmłodsi.

A po nich pierwsza, a potem druga grupa pań.

Podsumowując inaugurację, należy podkreślić, że taneczny projekt, którego DARCZYŃCĄ  jest ORLEN, wzbudził w gminie spore zainteresowanie.

Zajęcia zumby dla wszystkich, w różnych godzinach, odbywać się będą w środę.

RAS