III Edycja Konkursu ,,Pocztówka z Wakacji”


Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają dzieci i młodzież do III edycji  wakacyjnego konkursu pn. „Pocztówka z wakacji”

Zasady udziału w konkursie są proste, aby wziąć w nim udział należy:

  1. Przygotować herb Gminy Gruta oraz zrobić sobie z nim zdjęcie podczas swoich wakacji
  2. Przesłać je na adres: r.kurkus@gruta.pl
  3. W mailu wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej fotografię, osób na zdjęciu oraz datę

i miejsce jego wykonania, a w temacie maila nazwę konkursu.

  1. Wypełnić wymagane oświadczenie (znajdziesz je na stronie internetowej UG w Grucie

i dostarczyć je do Urzędu Gminy lub zeskanowane wyślij e-mailem na ten sam adres co zdjęcie

  1. Zabawa trwa do 31.08.2022 r.

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gruta, w powakacyjnym wydaniu Głosu Gruty oraz na gminnym portalu facebookowym. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone upominkami promocyjnymi. Niech herb naszej Gminy odwiedzi wiele różnych ciekawych miejsc Polski, Europy , a może i świata.

Udział w zabawie i przesłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu przekazaniem praw autorskich na rzecz Gminy Gruta, wyrażaniem zgody na ich wykorzystanie w celach promocyjnych gminy oraz wyrażeniem zgody na zbieranie

i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji zabawy. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta z siedzibą w Grucie pod adresem Gruta 244. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pani Milena Chlewicka, e-mail: iodo@gruta.pl

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!