Idziemy na kolejny rekord!


Idziemy na kolejny rekord! Gmina Gruta pozyskała łącznie kwotę 1 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań: Kompleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grucie (1,2 mln złotych) oraz Adaptacji i remontu pomieszczeń SP ZOZ w Grucie (250 tys. złotych).
Przypomnijmy, że #RządowyFunduszInwestycjiLokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Celem Funduszu jest zapewnienie impulsu inwestycyjnego w związku z pandemią COVID-19 oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Pozostałe wyniki najnowszego naboru dla naszego regionu podajemy poniżej: https://www.facebook.com/…/pcb…/3876126679170097/