I Sesja Nowej Rady Gminy Gruta. Waldemar Kurkowski objął urząd wójta


23 listopada 2018 roku to data wyznaczająca objęcie władzy w gminie Gruta przez nową Radę Gminy oraz nowego wójta Waldemara Kurkowskiego.

A oto nazwiska nowych radnych, którzy – podobnie jak wójt – złożyli tego dnia ślubowanie: Marcin Bartoś (Plemięta, Wiktorowo), Jan Drzewoszewski (Pokrzywno), Piotr Dyś (Gołębiewko, Kitnowo), Janusz Miąsko (Annowo), Krzysztof Neumann (Gruta), Karolina Osenka (Mełno ZZD), Anna Rafalska (Boguszewo), Kazimierz Suszek (Nicwałd), Wiesława Szlas (Mełno), Zbigniew Szlitkus (Salno), Piotr Szynkowski (Okonin), Agnieszka Wesołowska (Słup, Jasiewo), Kazimierz Wojtaszewski (Dąbrówka Królewska, Orle), Joanna Worytko (Gruta) i Krzysztof Wyżga (Mełno Cukrownia, Gruta).

Porządek inauguracyjnego posiedzenia nowych władz wyglądał następująco:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez wójta.
  4. Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gruta.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia Sesji od Radnego Seniora,
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Sesję, do momentu wyboru nowego przewodniczącego, prowadził Piotr Szynkowski, dotychczasowy przewodniczący, radny senior.

Po złożeniu ślubowania przez radnych i wójta Waldemara Kurkowskiego, nowy szef samorządu podziękował mieszkańcom gminy za obdarzenie go mandatem zaufania. Zapewnił, że wspólnie z nową Radą dołoży wszelkich starań, aby gmina Gruta rozwijała się jak najlepiej.

Podczas Sesji głos zabrała ustępująca wójt Halina Kowalkowska, która zapewniła nową władzę, że gmina pod względem finansowym i gospodarczym jest w dobrej kondycji. Życzyła wszystkim obecnym w sali, a także mieszkańcom gminy wszelkiej pomyślności.

Były kwiaty dla wójtów od sekretarza gminy Jarosława Poznańskiego.

W finale posiedzenia radni wybrali przewodniczącego Rady Gminy, były dwie kandydatury: Piotr Dyś i Piotr Szynkowski. Decyzją radnych, stosunkiem głosów 8:7, wybrany został P. Dyś.

Nowy przewodniczący zapewnił, że będzie jak najlepiej pracował na rzecz RG i mieszkańców gminy Gruta.

Na tym obrady zakończono.

Dodajmy, że w inauguracyjnej Sesji udział wzięli sołtysi. Obecny był też ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski, proboszcz gruckiej parafii.

Inauguracyjna Sesja po raz pierwszy w historii lokalnego samorządu transmitowana była „na żywo” przez internet. I będzie to już standard.

RAS.