I Etap rewitalizacji plaży mad jeziorem w Grucie.


Ruszyły prace I etapu rewitalizacji plaży nad jeziorem w Grucie – budowa boiska do piłki plażowej. Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu “Mała Infrastruktura Sportowa” Po zakończeniu prac związanych z budową boiska planowane jest rozpoczęcie II etapu zapowiadanej wcześniej rewitalizacji plaży.