Harmonogram zebrań wiejskich w kwietniu 2023 r.


Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy na zebrania sołeckie, które zaplanowano w kwietniu 2023 r. zgonie z załączonym harmonogramem:

 

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1 Annowo 21.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
2 Boguszewo 18.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
3 Dąbrówka Król. 17.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
4 Gołębiewko 20.04.2023 16.30 Świetlica RSP
5 Gruta 13.04.2023 16.30 Sala narad UG
6 Jasiewo 11.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
7 Kitnowo 20.04.2023 18.00 Teren przy świetlicy wiejskiej
8 Mełno Cukrownia 13.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
9 Mełno ZZD 18.04.2023 16.30 Świetlica wiejska w Boguszewie
10 Nicwałd 12.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
11 Okonin 19.04.2023 16.30 Biblioteka
12 Orle 21.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
13 Plemięta 19.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
14 Pokrzywno 12.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
15 Salno 17.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
16 Słup 11.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
17 Wiktorowo 25.04.2023 16.00

Świetlica wiejska