Harmonogram zebrań wiejskich


 

Lp.

 

Sołectwo

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1 Annowo 13.03.2017

 

19.00 Świetlica wiejska
2 Boguszewo 30.03.2017

 

17.00 Remiza OSP
3 Dąbrówka Król. 24.03.2017

 

19.00 Szkoła Podstawowa
4 Gołębiewko 15.03.2017

 

10.00 Świetlica RSP
5 Gruta 04.04.2017

 

11.00 Sala narad U.G
6 Jasiewo 29.03.2017

 

17.00 Świetlica wiejska
7 Kitnowo 15.03.2017

 

12.00 Świetlica wiejska
8 Mełno Cukrownia 22.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
9 Mełno ZZD 28.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
10 Nicwałd 23.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
11 Okonin 20.03.2017

 

16.00 Świetlica wiejska
12 Orle 14.03.2017

 

11.00 Świetlica wiejska
13 Plemięta 27.03.2017

 

17.00 Świetlica wiejska
14 Pokrzywno 23.03.2017

 

19.00 Świetlica wiejska
15 Słup 31.03.2017

 

18.00 Świetlica wiejska
16 Wiktorowo 13.03.2017

 

11.00 Świetlica wiejska
17 Salno 24.03.2017

 

17.00

Świetlica wiejska