HARMONOGRAM OTWARCIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCO-PIELĘGNACYJNEGO W IV KWARTALE 2022 R.


Projekt pn. „Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych nad osobami zależnymi
na terenie Gminy Gruta”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

 

Data Godziny
03.10.2022 r. 17:00 – 18:00
10.10.2022 r. 17:00 – 18:00
17.10.2022 r. 17:00 – 18:00
24.10.2022 r. 17:00 – 18:00
07.11.2022 r. 17:00 – 18:00
14.11.2022 r. 17:00 – 18:00
21.11.2022 r. 17:00 – 18:00
28.11.2022 r. 17:00 – 18:00
05.12.2022 r. 17:00 – 18:00
12.12.2022 r. 17:00 – 18:00
19.12.2022 r. 17:00 – 18:00
27.12.2022 r. 17:00 – 18:00

 

Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno

W przypadku chęci skorzystania z wypożyczalni w innym terminie bądź uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grucie, tel. (56) 46 58 734, adres e-mail gops@gruta.pl.

Obsługę wypożyczalni świadczy Partner projektu- Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie.

Opublikowano: 30.09.2022 r.