Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta

Gmina Gruta za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO PUBLICO BONO” realizuje w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0041/20 pt. „Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu usług społecznych, w tym opiekuńczych o 7 miejsc dla 28 osób (22 kobiet, 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, w tym 2 osób niepełnosprawnych, na terenie Gminy Gruta w okresie 02.2021 r. – 01.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 688 722,75 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 619 850,47 zł.

Continue reading →