HARMONOGRAM OTWARCIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCO-PIELĘGNACYJNEGO W III KWARTALE 2022 R.


Projekt pn. „Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych nad osobami zależnymi
na terenie Gminy Gruta”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Data Godziny
01.07.2022 r. 17:00 – 18:00
11.07.2022 r. 17:00 – 18:00
18.07.2022 r. 17:00 – 18:00
25.07.2022 r. 17:00 – 18:00
01.08.2022 r. 17:00 – 18:00
08.08.2022 r. 17:00 – 18:00
15.08.2022 r. 17:00 – 18:00
22.08.2022 r. 17:00 – 18:00
05.09.2022 r. 17:00 – 18:00
12.09.2022 r. 17:00 – 18:00
19.09.2022 r. 17:00 – 18:00
26.09.2022 r. 17:00 – 18:00

Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno

W przypadku chęci skorzystania z wypożyczalni w innym terminie bądź uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grucie, tel. (56) 46 58 734, adres e-mail gops@gruta.pl.

Obsługę wypożyczalni świadczy Partner projektu- Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie.

Opublikowano: 30.06.2022 .