HARMONOGRAM OTWARCIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCO-PIELĘGNACYJNEGO W II KWARTALE 2022 R.


Projekt pn. „Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych nad osobami zależnymi
na terenie Gminy Gruta”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Data Godziny
06.04.2022 r. 16:30 – 17:30
13.04.2022 r. 16:30 – 17:30
20.04.2022 r. 16:30 – 17:30
27.04.2022 r. 16:30 – 17:30
04.05.2022 r. 16:30 – 17:30
11.05.2022 r. 16:30 – 17:30
18.05.2022 r. 16:30 – 17:30
25.05.2022 r. 16:30 – 17:30
01.06.2022 r. 17:00 – 18:00
08.06.2022 r. 17:00 – 18:00
15.06.2022 r. 17:00 – 18:00
22.06.2022 r. 17:00 – 18:00

Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno

W przypadku chęci skorzystania z wypożyczalni w innym terminie bądź uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grucie, tel. (56) 46 58 734, adres e-mail gops@gruta.pl.

Obsługę wypożyczalni świadczy Partner projektu- Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie.

Opublikowano 31.03.2022 r.