HARMONOGRAM OTWARCIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCO-PIELĘGNACYJNEGO W I KWARTALE 2023 R.


Projekt pn. „Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych nad osobami zależnymi
na terenie Gminy Gruta”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Data

Godziny
09.01.2023 r. 17:00 – 18:00
16.01.2023 r. 17:00 – 18:00
23.01.2023 r. 17:00 – 18:00
30.01.2023 r. 17:00 – 18:00

 

Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno

W przypadku chęci skorzystania z wypożyczalni w innym terminie bądź uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grucie, tel. (56) 46 58 734, adres e-mail gops@gruta.pl.

Obsługę wypożyczalni świadczy Partner projektu- Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie.

Opublikowano, dnia 31.03.2022 r.