Wybór sołtysa w Pokrzywnie.


W dniu dzisiejszym, na zebraniu wiejskim mieszkańcy Pokrzywna wybrali swojego sołtysa. Jednogłośnie funkcję tą otrzymała ponownie Pani Edyta Prahl. Nowo wybranej Pani Sołtys serdecznie gratulujemy tak szerokiego poparcia i legitymacji do sprawowania tej funkcji. Dziękujemy Mieszkańcom Pokrzywna za tak liczne przybycie i konstruktywne rozmowy. Pani Sołtys oraz radzie sołeckiej życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz dalszego rozwoju sołectwa na rzecz społeczności i Mieszkańców Pokrzywna.