Gmina Gruta wyróżniona!


Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska odebrała z rąk marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienie jako laureat plebiscytu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

 Celem projektu jest upowszechnianie i stymulowanie działań na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwijanie zakresu i wymiaru współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. Oznacza to, że gmina Gruta, jako samorząd, stwarza przyjazne warunki dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Tekst: OK./foto: Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna