Gazyfikacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie dobiegła końca.


Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków budżetu sołeckiego oraz budżetu gminy Gruta, a łączny koszt inwestycji wyniósł niecałe 36 tyś. zł. Roboty, na które składało się: wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy oraz montaż pieca i instalacji CO w budynku zostały zlecone firmie zewnętrznej w ramach przetargu nieograniczonego. Dziękujemy władzom sołeckim oraz wszystkim zaangażowanym osobom za kolejny przykład dobrej, wzajemnej współpracy.