Gazyfikacja Gminy Gruta


Jak już wcześniej Państwa informowałam na terenie naszej gminy rozpoczął się proces gazyfikacji.  Budowa sieci gazowej w pierwszej kolejności obejmie miejscowość Pokrzywno z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej gminie. W październiku 2017 roku na nasze zaproszenie przedstawiciele Oddziału Gazowni w Grudziądzu i w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Pokrzywna. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zobowiązane były do złożenia odpowiednich wniosków, które stanowiły podstawę do wykonania niezbędnych ustaleń i analiz efektywności dla tego przedsięwzięcia. W kwietniu br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, podczas którego potwierdzono rozpoczęcie procesu gazyfikacji na terenie Gminy Gruta.

Aktualnie Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zajmujący się gazem w naszej gminie, wyłonił w drodze przetargu Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej sporządzeniu przystąpi do wykonania zadania.

Wspólnie z Państwem będziemy oczekiwać na wybudowanie pierwszego odcinka sieci gazowej w naszej gminie i na bieżąco będziemy przekazywać najnowsze informacje.

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska