EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO


Poniedziałek 25 września w Szkole Podstawowej w Słupie to Europejski Dzień Sportu Szkolnego pod hasłem Aktywny Poranek.

Uczniowie obejrzeli prezentację pod tytułem Zdrowe odżywianie, przygotowaną przez szkolną pedagog Monikę Plutę. Podczas przerwy międzylekcyjnej nasi wychowankowie uczestniczyli w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych przy muzyce przez Katarzynę Sprawską. Kulminacyjnym punktem dnia była sztafeta klas 0-7 na dystansie 2017 metrów.

Projektem Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego było wprowadzenie aktywności ruchowej na inne lekcje przedmiotowe, a nie tylko wychowanie fizyczne. Nauczyciele wykazali się dużą kreatywnością podczas zajęć: lekcje przyrody odbyły się na świeżym powietrzu, a Anna Kurzyńska poprowadziła zajęcia na orientację w terenie z użyciem planu, mapy i kompasu.

Wesoło było też na matematyce, tu Regina Sadowska odpytywanie tabliczki mnożenia uatrakcyjniła przez wprowadzenie podskoków – nagroda dla ucznia za prawidłową odpowiedź i przysiadów – za niepoprawną.

Ciekawie było też na języku angielskim, nauczycielka Anna Mikulska uczyła dzieci nowej piosenki połączonej z… choreografią.

Wszystkie działania naszych pedagogów miały na celu wspieranie aktywności fizycznej i zdrowia.

(AK)