Energa – wyłączenia


Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją otrzymaną od Energa operator w 25 lutego 2022 roku w godzinach 8.00-12.00 nastąpi wyłączenie zasilania dla mieszkańców zasilanych ze stacji Annowo 1, obwód 200.

Z kolei w dniu 26 lutego 2022 roku w godzinach 8.00-12.00 dostaw energii pozbawieni będą mieszkańcy podłączeni do stacji Gruta 7, obwód 600.