Dzień Unii Europejskiej


9 maja obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej, który obchodzony jest w rocznicę ustanowienia Planu Schumana. Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 1950 roku. W 2020 roku przypada jubileusz 70. rocznicy podpisania Planu, który zmienił Europę.Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy. Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy, który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie, które nie należą do Wspólnoty.
Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do zawiązania się Unii Europejskiej.
W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.
Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny.