Dzień Pracownika Socjalnego


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom służb społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie, składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Wasz trud i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.
Życzę zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski